Загальні умови доступу до сайту

Сайт розповсюджується у всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет та включає в себе інформацію, матеріали і дані, надані Міністерством охорони здоров’я України (далі - МОЗ України).


Доступ до Сайту передбачений лише Користувачам з території України.


Користувачем є фізична особа, зареєстрована на Сайті, є однією зі сторін цієї Угоди. Доступ Користувача до Сайту (тобто введення Користувачем свого логіна і пароля в систему авторизації Сайту і авторизований вхід Користувача на Сайт) означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умови цієї Угоди.


Умови

Користувачі гарантують, що є медичними працівниками та підтверджують достовірність зазначених при реєстрації даних.


Ця Угода встановлює умови та правила доступу до Сайту, в тому числі:


Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті

Клінічні настанови на засадах доказової медицини, розміщені на Сайті, а також інші матеріали (включаючи тексти, фотозображення, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір, розташування і систематизація), є об'єктом інтелектуальної власності і охороняються згідно з законодавством у сфері інтелектуальної власності.


Клінічні настанови на засадах доказової медицини розміщені на Сайті виключно з метою ознайомлення та для навчальних цілей.


Копіювання клінічних настанов на засадах доказової медицини, розміщених на Сайті, (включаючи запис на носії інформації), відтворення (включаючи відтворення на вузлах мережі Інтернет для будь-яких цілей), переробка, поширення, доведення до загального відома через мережу Інтернет чи будь-яким іншим способом, заборонено і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством у сфері інтелектуальної власності.


Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать чинному законодавству та несе персональну відповідальність за дії при користуванні Сайтом.


У разі встановлення порушення Умов користування Сайтом, МОЗ України залишає за собою право анулювати доступ користувача до Сайту, а також використовувати інші способи захисту прав.